Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Botniabanan; Artificiell frysning av jord, uppföljning av den tinande temporära konstruktionen invid

Diarienummer
Koordinator Bjerking AB
Bidrag från Vinnova 367 000 kronor
Projektets löptid december 2022 - december 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att studera långtidseffekter av jungfruligt fryst jord som tinar nativt. Kunskaperna medför att påverkan på mark och konstbyggnader kommer att kunna förutses. Metoden att stabilisera och att skapa en hydrauliskt tät barriär genom markfrysning, kommer härigenom att kunna väljas ur flera perspektiv; ekonomiskt, produktionstekniskt, samt natur- och arbetsmiljömässigt. Målet för detta projekt är att verifiera metoden för artificiellt frysta konstruktioner med högt innehåll av finjord ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från studierna kommer att klargöra frysmetodens långtidseffekter på jord efter tinandet, så att oväntade effekter inte uppkommer av spänningsförändringar och sättningar. Resultaten kommer att ge stor nytta för byggindustrin och infrastrukturbeställare som kommer att kunna driva tunnlar och bygga anläggningar på ett säkert sätt där man kan använda frysning som en temporär stabiliserande och tätande metod.

Planerat upplägg och genomförande

I ett inledande skede utförs en sammanställning av data från frysprojektet Botniabanan som teoretiskt analyseras. Ytterligare data från den tinande jorden intill Stranneberget samlas in och jämförs. Resultaten utvärderas och sammanställs i en rapport som senare utmynnar i två vetenskapliga artiklar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 november 2022

Diarienummer 2022-03132

Statistik för sidan