Boron Nitride as protective layer in X-ray tube

Diarienummer
Koordinator Excillum Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har visat att BN kan erbjuda ett stabilt elektriskt isolerande skikt på tunna kolfolier värmda till glödande temperaturer i vakuum.

Resultat och förväntade effekter

Projektet var mer utmanande och tidsödande att genomföra än förväntat p.g.a. problem med utrustning för framför allt etsning av BN skikt. Till sist kunde ändå ett positivt resultat erhållas som klart visar att BN är en kandidat för isolerande skikt i framtida kommersiella ångskyddsfolier. Arbetet med framtagande av sådana folier fortsätter nu.

Upplägg och genomförande

Excillum försåg LiU med kolfilmer som belades med BN. Etsning av baksidan komplicerades av att LiUs utrustning var trasig under flera månader. Försök med etsning på Electrumlaboratoriet genomfördes med problem p.g.a. att de lätta folierna flyttade på sig under processen. Slutligen reparerades LiUs utrustning och etsning kunde utföras. Excillum kunde då utvärdera foliernas prestanda vid hög temperatur. Under väntan på BN belagda folier kunde Excillum arbeta med sin utvärderingsprocess med SiO belagda folier erhållna vid sidan om projektet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.