Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bormembran för röntgenspektroskopi

Diarienummer
Koordinator JAVU AB
Bidrag från Vinnova 441 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att först skapa komponenter av bor som sedan kunde användas för att tillverka tunna filmer av bor. De tunna filmerna skall användas till att skapa membran av bor så att man kan göra mätningar på vätskor och gaser vid synkrotroner som t ex MAX IV. Det visade sig möjligt att skapa borkomponenter inuti små "koppar" av grafit. En del av grafiten blandar sig med boret, men det gör inte så mycket. Med hjälp av bor/grafit-kopparna var det även möjligt att testa att göra tunna filmer, men beläggningshastigheten blev mycket låg. Mer arbete krävs innan detta fungerar bra.

Resultat och förväntade effekter

Grafitkoppar fyllda med bor skapades. Vid hög temperatur reagerar boret med grafiten och skapar andra föreningar än rent bor, men det viktiga är att man får bort det syre som från början sitter på borets yta. Grafitkopparna är gjorda så att de passar i en annan maskin som gör det möjligt att skapa en tunn film med bor. I denna maskin växer den tunna filmen tyvärr så långsamt att det är opraktiskt - processen måste därför effektiviseras. Erfarenheterna och kunskaperna från projektets genomförande är en god grund för detta fortsatta arbete.

Upplägg och genomförande

Det var tänkt att de två huvudmomenten i projektet skulle följa varandra: först skapa en lämplig borkälla, med en geometri som kan användas i tunnfilmsutrustningen, sedan börja använda borkällorna i tunnfilmsutrustningen. I praktiken blev det nödvändigt att ha de två verksamheterna överlappande eftersom så mycket arbete krävdes för att anpassa tunnfilmsutrustningen till en ny typ av material. Det hade troligen varit bättre att fokusera på respektive huvudmoment i separata och konsekutiva projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01735

Statistik för sidan