BlendedCare

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Vård och Omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 3 297 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Med hjälp av smart teknik vill vi göra jobben inom vård och omsorgssektorn attraktiva och säkerställa att vi har en bra arbetsmiljö. I projektet kommer vi att kontinuerligt att arbeta med att identifiera tekniska lösningar som kan ersätta monotona, stressiga, repetitiva och mödosamma arbetsuppgifter.

Förväntade effekter och resultat

Verklighetslabbet har en viktig roll för att möta de utmaningar som vård- och omsorgsförvaltningen står inför. För oss handlar möjligheten med ett verklighetslabb om att tillvarata de möjligheter tekniken erbjuder för att utveckla arbetet. Att införa nya tekniska lösningar är inte ett teknikprojekt utan ett verksamhetsprojekt. Verklighetslabbet ska stödja medarbetarna i deras arbete och även öka patienternas möjlighet till självständighet, delaktighet, ökad aktivitet och trygghet.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kommer vi att använda sensorer för att identifikation, hälsotillstånd och lokalisering av personal för att öka förståelsen för arbetsflöden och utnyttjande av arbetstid. Data från sensorerna, etnografiska studier och kvalitativa intervjuer kommer att informera efterföljande iterationer. Interventioner kommer att testas i verkliga arbetsförhållanden för att fånga hittills oväntade möjligheter och begränsningar. Hypoteser kommer att testas, bekräftas eller dementeras, ge upphov till anpassningar, nya idéer och lösningar som kommer att iterativt att testas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 juni 2017

Diarienummer 2017-02097

Statistik för sidan