BlendedCare

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Vård och Omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 2 721 223 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Syftet med projektet var att i ett verklighetslabb testa digitala lösningar med målet att skapa en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna och att öka brukarnas delaktighet och självständighet. Sjuksköterskornas arbetsmiljö har förbättrats genom tex införande av digital signering av sjukvårdsinsatser och indirekt genom prevention av fall av undernäring och brukarnas ökade kondition Brukarnas delaktighet och självständighet har ökat genom tex en 5G-påminnelseklocka.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har ökat medvetenheten och kunskapen i organisationen för välfärdsteknologins möjligheter och begränsningar. Organisationen efterfrågar nu innovativa lösningar och har ökat sin beställarkompetens. Sjuksköterskorna har uppskattat digitaliseringens inverkan på sin arbetsmiljö och effekten kan förväntas vara att de väljer att stanna kvar i verksamheten. Brukarnas livskvalité förväntas förbättras genom ökad delaktighet och självständighet.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg med skuggning, intervjuer, enkäter och workshoppar med personal och näringsliv visade sig vara ett utmärkt sätt att matcha verksamhetens behov med tillgängliga lösningar på marknaden, Det iterativa arbetssättet främjade identifiering och urval av rätt behov och lösningar. Flera delprojekt startades löpande och mindre adekvata projekt avslutades och ersattes av nya.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 mars 2020

Diarienummer 2017-02097

Statistik för sidan