Bioterapeutika med immunpåverkande egenskaper för att accelerera sårläkning hos diabetespatienter

Diarienummer 2014-05171
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för medicinsk cellbiologi
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med aktiviteterna i ansökan var tekniskt verifikation av den tilltänkta produkten. Kort innefattar aktiviteterna experiment för att stärka patentansökan, finna optimal formulering för produkterna, finna sätt för kvalitetssäkrad produktion, bättre förstå de regulatoriska aspekterna och verifiera marknaden för diabetiska fotsår. Data och information från aktiviteterna har bidagit till uppfyllelse av målen.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste som hänt är att en patentansökan skickats in i Sverige, att vi lyckats frystorka bioterapeutikan och att vi knutit klinisk kompetens till projektet och genom dem fått tillgång till humana hudbiopsier, besökt sårbehandlingssymposium och askulterat på sårklinik. Aktiviteterna och detta anslag har också bidragit till andra positiva effekter så som att vi fått ett ytterligare anslag från VINNOVA beviljat och att projektet uppmärksammats av flera olika aktörer.

Upplägg och genomförande

Flera parter har varit inblandade och de externa parter vi haft kontakt med är framför allt Amatsi SEPS som gjort formuleringsoptimering och tillverkat en batch, Roland Berger Strategy Consultants som gjort en marknadsanalys och Novitas Patent AB som hjäpt till med patentansökan. Kommunikationen mellan projektes parter har fungrat tillfredsställande. Dock är det skillnad i arbetssätt mellan rena forskniingsprojekt och semikommersiellaprojekt av denna typ och det är något vi lärt oss och avseer använda i plneringen för kommande projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.