BIOMIMIC - Innovativa biotekniska metoder för effektiv brytning av sekundära material

Diarienummer 2018-00846
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Energi och cirkulär ekonomi
Bidrag från Vinnova 3 370 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - september 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Europa konfronteras med utmaningen att säkra en hållbar tillgång till metaller. Flygaska är ett giftigt avfall men kan vara en resurs för metallutvinning eftersom den innehåller kritiska råvaror och zink. Projektet adresserar viktiga problem kring komplexa avfallsprocesser. Det huvudsakliga målet är att skapa och validera nya biotekniska metallurgiska metoder som har potential att koncentrera metaller i en utspädd lösning samtidigt som återstoden inte innehåller några gifta substanser.

Förväntade effekter och resultat

BIOMIMIC kommer resultera i biotekniska metoder för metallutvinning från farligt avfall. Projektets förväntade effekter inkluderar att: 1) ta Sverige till framkant inom hållbar utvinnings- och processteknologi, ii) öka konkurrenskraften, skapa ökat värde av avfall och nya jobb, iii) låsa upp stora volymer av råmaterial medan man samtidigt reducerar vatten, energi och koldioxidavtrycket, iv) tränar upp forskare att utveckla BIOMIMICs upptäckter, och v) bidra till att nå målen beskrivna i ”ERA-MIN roadmap” samt den europeiska ”EIPn” för råmaterial.

Planerat upplägg och genomförande

BIOMIMIC kommer utveckla biotekniska metoder för att utvinna metaller från avfall där metallerna finns i låga koncentrationer. Det svenska konsortiet kommer fokusera på att utvinna metaller från aska med hjälp av specialutvecklade mikroorganismer från bland annat det svenska företaget Nordic BioEngineering samt med en ny innovativ reaktordesign från företaget Flocazur. Tillsammans kommer konsortiet utveckla och utvärdera processen för att effektivt och selektivt utvinna metaller samtidigt som sulfaten avlägsnas från restvattnet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.