Biomarkörer för patientselektion inför cancerbehandling med HuMax-IL8

Diarienummer 2014-03155
Koordinator Cormorant Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 23 950 kronor
Projektets löptid maj 2014 - oktober 2014
Status Avslutat