Biomarkörer för objektiv bedömning av donerade lungor inför transplantation

Diarienummer 2014-02370
Koordinator Xvivo Perfusion Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat