Biokompositer-transport

Diarienummer 2017-02708
Koordinator RISE INNVENTIA AB - RISE Bioekonomi
Bidrag från Vinnova 4 616 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Biokompositer-transportprojektet är fokuserat på att utveckla kompressionsgjutna delar gjorda av "advanced sheet molded compounds" (aSMC). Målet är att ersätta mer än 70% av materialinnehållet i aSMC med biobaserade alternativ. Som demonstrator kommer projektet arbeta med en sidostyrningsarm (lateral control arm). Förutom hartsutveckling syftar projektet till att ersätta delar av kolfiberinnehållet med cellulosafibrer eller fibriller. Projektet kommer också att arbeta med frågor rörande cirkulär ekonomi och systematiskt lärande för att svara upp mot nya krav.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt projekt förväntas leda till flera goda effekter: Ett biobaserat aSMC-koncept (advanced sheet molded compounds, aSMC) har tagits fram som visat sig fungera i en krävande applikation, viket öppnar nya rörelser. Kompositindustrin i Sverige kommer att ha en unik materiallösning som svarar mot nya krav och regler. Konceptet om en cirkulär ekonomi har implementerats i Projektet och nya sätt att återanvända och återvinna framtaget material bör finnas tillgängligt.

Planerat upplägg och genomförande

BioComposites - Transportprojektet följer en projektplan fokuserad på forskning och utveckling under projektets första hälft medan den senare delen av projektet kommer att fokusera på tillverkning av demonstranter. Projektet har ett mycket välbalanserat konsortium, bland annat ett ingenjörs- och konsultföretag, AFConsulting, som kommer att säkerställa ett professionellt tillvägagångssätt när det gäller design och genomförande av demonstratorframtagandet. Redan i projektplanen har en avsevärd mängd resurser avsatts för att nå den förväntade effekten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.