Bioisosteriska föreningar som läkemedel med kinaser som målproteiner

Diarienummer
Koordinator SARomics Biostructures AB
Bidrag från Vinnova 118 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03642

Statistik för sidan