Bioincinerator

Diarienummer 2014-00392
Koordinator Bioincendia AB
Bidrag från Vinnova 115 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att ge en tydligare affärsmässig grund för den föreslagna produkten från Bioincendia och bolagets affärskoncept för destruktion av farligt medicinskt avfall vid källan. Två huvudsakliga aktiviteter har genomförts: 1) en marknadsundersökning som bekräftar kundbehoven och ger en uppskattning av marknadspotentialen, 2) en kartläggning av avfallsströmmar från en kund inom vården

Resultat och förväntade effekter

Den genomförda marknadsundersökningen bekräftar kundbehoven allmänt och ger en god förståelse av hur den tänkta produkten kan ersätta dagens lösningar. En uppskattning av den globala marknadspotentialen har baserats på information som framkommit i marknadsundersökningen. Marknadsundersökningen och kartläggningen av avfallsströmmar ger nödvändig information för fortsatt tekniskt och affärsmässig utveckling av konceptet.

Upplägg och genomförande

Teamet i bolaget Bioincendia har uppnått resultaten i denna förstudie med eget arbete och nära samarbeten med två industriella konsulter. Arbetet begränsades av den korta projekttiden och att starten fördröjdes till sommaren.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.