BioCrude

Diarienummer 2014-00121
Koordinator Kiram Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - april 2014
Status Avslutat