BioComposites - Cirkularitet och Koordination

Diarienummer 2017-03272
Koordinator RISE INNVENTIA AB - RISE Bioekonomi
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Målet med Cirkularitet- och Koordinationsprojektet är att mäta och beskriva hur resultat från innovationsprojektet BioComposites bidrar till Sveriges övergång till en biobaserad och cirkulär ekonomi, till socialt värde (att nå klimat och hållbarhetsmål) och till strategiskt lärande. Projektet kommer också att adressera kommunikation av projektets resultat och analys samt koordineringen mellan BioComposites projekt och BioInnovation.

Förväntade effekter och resultat

Det 3-åriga BioComposites projekt kommer att bidra till Sveriges/EU:s klimat och hållbarhetsmål genom att leverera exempelvis ny know-how, processer och material inom fem segment: pappersbaserade flaskor, formpressade fordonskomponenter, nya protes, nya accessoarer, och formpressade komponenter för möbler och interiör. BioComposites stödjer övergången till en biobaserad och cirkulär ekonomi. Hur projektet bidrar till hållbarhetsmålen kommer att analyseras. Framsteg i TRL (technology readiness level) nivåer kommer att följas upp.

Planerat upplägg och genomförande

BioComposites Cirkularitet och Koordinations projektet har fem huvudaktiviteter. Dessa fokuserar på cirkularitet, socialt värde, strategisk lärande, och kommunikation, där andra projekt inom BioComposites kommer att bidra med information och input, samt koordineringen med BioInnovation och andra pågående projekt. Workshops om gemensamma intressen planeras. Projektet kommer att ledas i linje med RISE Bioekonomis projekthanteringsmodell och verktyg, baserade på ISO 10006 ledningssystem för kvalitet.

Externa länkar

www.bioinnovation.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.