Biobaserade emulsioner

Diarienummer 2016-01104
Koordinator BIO-WORKS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 567 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har utvecklat en emulgeringsprocess i en livsmedelsgodkänd och icke brandfarlig olja för tillverkning av agarosbaserade separationsmedia. Biobaserad emulsioner av agar ifrån livsmedelsgodkända råvaror som kan hanteras utan extra säkerhetskrav har tagits fram. Dessa emulsioner kan leda till tillverkningsprocesser av olika agarosbaserade separationsmedia, vilka snabbt och kostnadseffektivt kan skalas upp till stora produktionsvolymer

Resultat och förväntade effekter

De framtagna biobaserade emulsionerna av agar kan leda till tillverkningsprocesser av olika agarosbaserade separationsmedia, vilka snabbt och kostnadseffektivt kan skalas upp till stora produktionsvolymer. Det finns begränsningar av framförallt koncentrationerna av agarlösning vid emulgeringen vilket gör att dessa emulsioner kräver större reaktorvolymer än nuvarande processer.

Upplägg och genomförande

En laboratorieutrustning har designats för en oljebaserad emulgeringsprocess där kommer de viktigaste parametrarna för emulgeringen kan studeras. Dessa parametrar har verifieras i en större pilotutrustning för att finna de optimala faktorerna för styrning av emulgeringsprocessen. I laboratorieutrusningen har olika oljor utvärderas tillsammans med olika emulgatorer, de bästa sammansättningarna har verifierats i pilotutrustningen. Kylningen av emulsionen har studerats och en styrning av det emulgerade materialets porositet via kylningsprocessen har utvecklats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.