Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bidrag till 3E - ECSB Entrepreneurship Education conference, Göteborg 8-10 maj 2019

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Dept of Technology Management and Economics
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

3E ECSB Entrepreneurship Education conference avhölls i Göteborg 8-10 maj med Chalmers och LTU som värdar. Vinnova bidrog till konferens genomförande och kopplingen mellan entreprenörsskap och Impact berördes. Denna koppling löpte som men röd tråd under de tre dagarna och bedöms ha bidragit till att en mer Skandinavisk syn på entreprenörskap kopplad mot hållbarhet och Impact genomsyrade upplägget.

Resultat och förväntade effekter

Stort och engagerat deltagande i frågor kopplat till ansökan.

Upplägg och genomförande

Årets 3E hade högsta söktryck och deltagande hittills. Konferensen syftar till hög interaktivitet (exv får man inte använda powerpoints vid workshops) och det byggs därför en stark community av akademiska entreprenörsutbildare, de flesta med stora ambitioner gällande hållbarhet inom ramen för mer handlingsbaserad utbildning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 februari 2019

Diarienummer 2019-01056

Statistik för sidan