Beläggningsanpassad förbehandling

Diarienummer
Koordinator OERLIKON BALZERS SANDVIK COATING AB - OERLIKON BALZERS SANDVIK COATING AB - STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 462 507 kronor
Projektets löptid november 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att finna ett ytterligare segment där Oerlikon Balzers Sandvik Coatings lågtemperatur-PVD-skikt kommer till kommersiell användning. Den undersökta kombinationen av substrat, förbehandling och lågtemperatur-PVD är intressant för en del slutanvändare och kommer att undersökas vidare efter projektets avslut.

Resultat och förväntade effekter

Vid beläggning med lågtemperatur-PVD har det visat sig att ytans ökade bärighet som åstadkommits genom förbehandling även bibehålls efter beläggning. Detta ökar användbarheten för komponenterna i t.ex. maskinapplikationer.

Upplägg och genomförande

Med hjälp av Swerea SWECAST och Indexator Rototilt Systems togs lämpliga testsubstrat fram som förbehandlades av Kärcher och PVD-belades och provades beträffande skiktvidhäftningen av Oerlikon Balzers Sandvik Coating. Därefter utvärderades de med avseende på topografi av Indexator Rototilt Systems och restspänningar uppmättes av Swerea IVF. Olika kombinationer provades med hjälp av faktorförsök. Bästa resultatet kommer att verifieras och provas på verkliga komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02743

Statistik för sidan