Behandling av plack-psoriasis med en topikal plasminogenbindningshämmare, EP0003

Diarienummer 2017-01400
Koordinator Emeriti Pharma AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017