Bärarvehikler för intracellulär överföring av terapeutiska antikroppar

Diarienummer 2017-02999
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 4 538 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Omkring 30-40 procent av alla patienter med kolorektalcancer har en mutation i genen KRAS. Mutationen resulterar i ett ständigt aktivt protein, som gör tumören resistent mot extracellulär anti-EGFR-behandling. Småmolekylläkemedel för intracellulär behandling av muterat KRAS är i de flesta fall oselektiva och resulterar i en rad biverkningar. Detta projekt har därför som mål att ta fram nya bärarvehikler för att kunna överföra producerade antikroppar till kolorektalcancercellers cytoplasma för att selektivt stänga ner muterat KRAS protein.

Förväntade effekter och resultat

En fungerande intracellulär överföring av antikroppar skulle medge antikroppars eftersökta specifika bindningsmöjligheter mot intracellulära mål. Antikroppar kan inte penetrera plasmamembran utan behöver överföringshjälp från en bärarvehikel. Bärarvehikeln kommer dessutom kapsla in antikroppen och skydda den från nedbrytning i blodcirkulationen. Fördelar med bärarvehikel kan återfinnas i att lägre doser av aktiv substans krävs vid behandling, det skyddande höljet minskar risken för biverkningar, och inkapslingen ger lägre mängd läkemedelsspill till naturen.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för detta projekt kommer anti-KRAS antikroppar tas fram baserat på vår plattformsteknik. En ny typ av biologisk bärarvehikel kommer att framställas och metoder för att följa och optimera laddningsförloppet av bärarvehikeln i nano-skala kommer att framställas. Vi kommer med dessa metoder undersöka överföring och verkan på kolorektalcancerceller med KRAS mutation in vitro.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.