Banbrytande kommunikationslösning för tågindustrin

Diarienummer 2012-00450
Koordinator icomera AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var en fungerade demonstrator som visar en kombinerad röst- och datalösning för tåg, en översyn av de regulatoriska förutsättningarna i Europa och en analys av de möjliga affärsmodellerna, kopplade till tjänsterna. Resultatet av projektet är överlag positivt. Det finns ett tydligt marknadsbehov för denna typ av lösning för röst- och datatjänster på tåg. Konceptet har tagits fram som ett prototypsystem vilket testats på fordon. De regulatoriska förutsättningarna för vissa nyckelmarknader har kartlagts och ett antal affärsmodeller har tagits fram för de olika marknaderna.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visar att det finns stora vinster för både tågoperatörer och mobiloperatörer med ett gemensamt system för röst- och datatrafik på tåg. Det finns även flera affärsmässiga modeller som går att applicera beroende på hur konkurrenssituationen ser ut på den aktuella marknaden.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts inom tre huvudspår: (1) framtagning av teknisk demonstratör, (2) kartläggning av de regulatoriska förutsättningarna och (3) analys av de olika möjliga affärsmodellerna. Huvudfokus har legat på affärsmodelleringen. Denna har i sin tur baserats på ett antal intervjuer med de ingående aktörerna - däribland tågoperatörer, tågägare, mobiloperatörer och Icomera.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.