Back-end Test Fleet Management System

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med den här behovsstudien är att undersöka hur en en nationell testplats för kooperativa fordon kan administreras vad gäller tekniska system, mjukvara, testfordon, tester/scenarion och testresultat - Uppfyllt genom dialogworkshops och sammanfattande rapport. Svårt att samla intressenter.

Resultat och förväntade effekter

Hittills har de flesta tester i Sverige skett i liten skala med begränsad infrastruktur och ett fåtal inblandade parter. Det har då inte funnits några större behov av en mer komplex administration. Detta börjar förändras i och med projekt som Drive C2X där fler partner och mer komplex infrastruktur används. Men det är fortfarande långt ifrån de system som byggt upp på anda platser i Europa. Under studien har vi t.ex. varit i kontakt med TNO i Holland och kunnat konstatera att de har byggt upp ett system som täcker in delar av de vi syftar till att åstadkomma.

Upplägg och genomförande

Arbetsgrupp bestående av Peter Wedin, Rajd Systech AB; Claes Phil, Volvo; Ulf Bodin; Luleå tekniska universitet, CASTT; Peter Follin, TSS. Genomförande genom workshops och analys i arbetsgruppen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.