AZ BioVentureHub

Diarienummer 2014-06164
Koordinator AstraZeneca BioVenbtureHub AB - AstraZeneca BioVentureHub AB
Bidrag från Vinnova 26 039 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

AstraZeneca har beslutat att öppna upp sin R&D anläggning i Mölndal för små Biotech bolag och för akademiska grupper. AstraZeneca har kompetenser och infrastruktur som kan tillföra ett stort värde för bolag som närmar sig eller befinner sig i klinisk utvecklingsfas. Genom att tillgängliggöra kompetens och infrastruktur på detta sätt ser vi att vi kan stärka det svenska ekosystemet för Life Science och öka förutsättningarna för tidiga utvecklingsprojekt att vara långsiktigt framgångsrika.

Förväntade effekter och resultat

BioventureHub syftar till att stärka konkurenskraften hos svensk Life Science genom att öka kvaliteten hos SMEs verksamma inom BioVentureHub samt bidra till effektivare resursutnyttjande. Vi förväntar oss att detta skall ge bolag verksamma i BioVentureHub förbättrade förutsättningar och ökad konkurenskraft samtidigt dsom vi på detta sätt skapar en mer innovativ miljö för både akademi, småbolag och AstraZeneca.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har en löptd på tre år och under år ett kommer vi etablera nödvänding infrastruktur, intensifiera rekryteringen av bolag och akademiska grupper. Projektet bedrivs i samarbete med Gothia Forum och SP och i samverkan mellan parterna kommer vi skapa unika förutsättningar för svenska Biotech bolag och svensk life science forskning.

Externa länkar

AZ BioVentureHub

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.