ÅVC 24

Diarienummer 2014-03060
Koordinator AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
Bidrag från Vinnova 240 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att konkretisera den beskrivna idén och göra förarbete inför att påbörja ett utvecklingsprojekt utifrån konkretiseringen. Detta inkluderade dels att erhålla djupare förståelse för vad det skulle innebära att hålla återvinningscentralerna öppna dygnet runt och hur detta skulle kunna göras, samt till vilken kostnad. Efter avslutat projekt kan konstateras att projektets syfte och mål är väl uppfyllda och närmast överträffade. Ett konkret koncept har arbetats fram och en dokumenterad process för införande av konceptet ´åVC24´ finns på plats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett fram till den förväntade konkretiseringen av konceptet ´åVC24´ samt resulterat i en utförlig process för att realisera konceptet. Ett stort antal dokument har tagits fram under projektet, både som bakgrundsmaterial och som stöd vid en implementation. Projektets mål var också att ta fram en projektplan och projektgrupp för ett utvecklingsprojekt, vilket har genomförts. Vidare var målet att författa en ansökan till Vinnovas steg 2-utlysning, vilket dock inte genomförts då vi fått möjlighet att använda egna medel inom organisationen för genomföra utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt den projektplan som fanns i ansökan, vilken innebar fem arbetspaket. Utöver att våra egna medarbetare har arbetet i projektet så har vi även enligt planen anlitat en underleverantör, Omnigon AB, för att utföra uppgifter som är kritiska för projektet men där vi själva inte besitter expertkompetens. Vi har också i projektet enligt plan involverat Högskolan i Skövde som ligger endast ett stenkast från vårt kontor. Högskolan i Skövde bedriver forskning inom framförallt teknik och IT som är av stor relevans för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.