Avancerade geofysiska och geologiska metoder för karakteriserng av mineraliseringar och relaterade strukturer

Diarienummer 2014-06238
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 053 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet fokuserar på tre viktiga aspekter av prospektering nämligen geofysik, geologi, geokemi och petrofysik, huvudsakligen inriktat på utvecklingen av verktyg och metoder för bättre karakterisering av fyndigheter och deras uppkomst. Detta kommer att ske genom berggrundskartering, mineralogiska och petrofysiska studier, djup prospektering samt detaljerad geofysisk kartläggning av mineraliseringar och associerade strukturer på två platser, i Sverige och i Finland, där aktiv prospektering och gruvbrytning pågår.

Förväntade effekter och resultat

Genom detta projekt ämnar Uppsala universitet, Nordic Iron Ore och Yara i samarbete med forskare från Geologiska forskningscentralen (GTK) bredda sitt kunnande inom prospektering av mineral och gruvplanering. Detta första steg med kunskapsutväxling kommer också förbereda samtliga parter för ett vidare samarbete och ge möjlighet till såväl metodologisk samt teknologisk utveckling, vilken i framtiden kan exporteras och demonstreras för andra länder i Europa och övriga världen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att koordineras av Uppsala universitet. Resultaten från dessa studier kan komma att användas för 3D/4D geologisk modellering av fyndigheter och sidoberg samt ge ökad kunskap om fyndigheters petrofysiska egenskaper. Projektet avser även att utveckla och effektivisera de geofysiska och geologiska metoder som används vid djup prospektering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.