Avancerad Samtalsförstärkare, Tinnitusmasker och Bullerskydd

Diarienummer 2016-01163
Koordinator ONDEMOVE AB
Bidrag från Vinnova 499 600 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en gemensam elektronik- och mjukvaruplattform som skulle kunna implementeras i tre olika produkter: Avancerad samtalsförstärkare, Tinnitusmaskerare och Hörselskydd. Trots två månaders försening på grund av konstruktionsförbättringar, så har projektet flutit på riktigt bra och vi har lyckats nå projektets alla uppsatta mål.

Resultat och förväntade effekter

Framtagna prototyper har testats mot både, våra egna utformade krav i projektstarten och de krav som ställs på produkterna i olika ISO & ANSI standarder. Resultaten visar på att produkterna uppfyller alla krav som ställs i de olika standarder samt våra egna förväntningar. Resultat från brukartesterna har också varit mycket positiva. Vi har redan etablerat dialog med några stora internationella aktörer inom området som ska hjälpa oss med kommersialiseringen av produkterna på en global marknad.

Upplägg och genomförande

Genom parallellkörning av vissa delmoment uppnådde vi snabba och säkra resultat. Denna projektstrategi visade vara mycket tids och ekonomiskt effektiv för vårt projekt där väldigt få människor inblandade i projektet. Resultaten av varje delmoment återfördes genast till framtagning av prototyper. Vi kommer att applicera den här projektstrategin i våra näst kommande projekt.

Externa länkar

http://www.ondemove.eu/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.