Automatisk sortering av livsmedel

Diarienummer 2014-02314
Koordinator Robot Grader AB
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att utveckla en ny sorteringsalgoritm utifrån vetenskapliga resultat. I arbetet med detta har vi fått hjälp av forskare på Chalmers och resultatet har bilvit mycket gott. Som delmål har vi haft en simuleringsmodell samt en teoretiskt optimal sortering, även dessa har vi erhållit från Chalmers. I samarbete med CIT har vi även utarbetat en kundhandledning som beskriver optimeringsprocessen för våra kunder.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter av detta arbete är att vi kan korta ner våra drifttagningstider samt att vi får en ökad försäljning med vår nya optimala sorteringsalgoritm. Projektet är nyligen avslutat och vi har inte kunnat se dessa effekter ännu men har goda förhoppningar om att se dem i framtiden.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts dels av oss på Robotgrader och dels av våra samarbetspartners på Chalmers och CIT. Vi har haft regelbundna projektmöten för att stämma av projektstatus och reda ut eventuella oklarheter. Detta arbetssätt har fungerat väl. Fördelen med vårt samarbete med Chalmers är att vi har fått tillgång till deras expertkompetens och att forskarna inte behövt mycket projektstyrning från vår sida. Nackdelen kan vara att forskarna ogärna lämnar ett projekt ´bra nog´. Detta har inneburit en del förseningar mot projektplanen men i gengäld har vi en väl genomgången algoritm.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.