Automatisk batteridriven flygplanstvätt

Diarienummer 2014-04615
Koordinator NORDIC GROUND SUPPORT EQUIPMENT AB
Bidrag från Vinnova 2 389 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att öka bolagets konkurrenskraft och erbjudande på den globala marknaden genom att ta fram en ny och helt unik, automatiserad och batteridriven flygplanstvätt. Målet har uppfyllts genom projektet. Bolaget kan numera erbjuda marknaden denna unika lösning.

Resultat och förväntade effekter

Bolagets kompetens inom mekanik, hydraulik, programmering och kranspetsstyrning har stärkts, vilket har en stor betydelse för bolagets möjligheter att nå framgång med produkten. Ett annat utfall är att bolaget erhållit en skarp order samt erbjudits möjlighet att genomföra kunddemonstrationer på olika platser i Europa. Bolaget räknar med att uppnå en omsättning på ca 10 MSEK under 2016 avseende det nya systemet och minst 20 MSEK för 2017. Under 2016 har en till civilingenjör anställts och ytterligare personal förväntas anställas under detta och nästa år.

Upplägg och genomförande

I samband med konceptutvecklingen av den nya roboten förekom ett mycket tätt samarbete mellan bolagets utvecklare och personalen i det finska systerbolaget som är operatörer/brukare av systemet. Detta informationsutbyte visade sig mycket värdefullt för konceptframtagning och kravställning på det nya systemet. Bolaget har avsiktligen valt att försöka använda egen personal i största möjliga mån för att inte tappa värdefull kunskap till externa konsultbolag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.