Automatic Content Engine (ACE)

Diarienummer 2015-05133
Koordinator Minutemailer AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en Automatic Content Engine (ACE) som hjälper användare att skapa bättre innehåll till sin markandsföring. ACE består i en första version av tre delar. En del som ger förslag på subject/rubriker i mail. En del som ger förslag på bilder man kan använda i sin kommunikation och en del som ger förslag på innehåll/länkar man kan dela i sociala medier.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev tre nya komponenter som hjälper användarna att skapa bättre innehåll till sin marknadsföring. Vi har lärt oss en hel del av projektet och fått in mätdata på hur de olika delarna har använts samt vad som funkat och inte funkat. Vi kommer utveckla projektet vidare och anpassa det efter den feedback vi fått.

Upplägg och genomförande

Vi utvärderade först olika metoder för att hjälpa användarna skapa innehåll för sin marknadsföring och fastnade för tre olika tillvägagångssätt. Vi byggde de tre lösningarna som tre moduler och implementerade dessa i en första version för att sen testa skarpt mot användare. Kvaliten på den första versionen skiljde sig mellan de tre modulerna och varierade mellan bra och mindre bra i de fall där det krävdes mer utvecklingstid för att nå fullvärdigt resultat.

Externa länkar

Kräver registrering av konto för att pröva. Ställ in ACE. Pröva sen tjänstens olika delar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.