Att utveckla ledarskap för ökad innovationsförmåga: en randomiserad kontrollstudie inom primärvården

Diarienummer 2017-02626
Koordinator Hälsohögskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 1 838 324 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Ökad innovationsförmåga inom primärvården är en viktig förutsättning för att leva upp till samhällets allt högre krav på en effektiv och god vård och skapa goda arbetsförhållanden för personal. Det saknas kunskaper om innovationer inom primärvård generellt och speciellt verktyg och modeller för ledarna att använda sig av. Syftet med projektet är att utveckla ett dynamiskt ledarstöd för att systematiskt arbeta med innovationsprocesser. Målet är att stödet ska möjliggöra chefers arbete med kvalitet och värdeskapande i en vardag som präglas av operativa utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är avslutat förväntas medverkande verksamhetsledare ha erfarenheter och kunskaper om att leda och organisera för innovation. Det kommer att finnas en framtagen modell för chefer att arbeta med innovationsarbete. Kortsiktigt förväntas projektet bidra till ökad innovationsförmågan, i form av både kunskapsutveckling och kunskapsanvändning, vid deltagande vårdcentraler. Långsiktigt förväntas projektet leda till att vårdcentralerna systematiskt arbetar med innovation och att modellen har spridits inom och utanför vården.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har en interaktiv ansats där praktiker och forskare samverkar kring att öka primärvårdledares förutsättningar att leda och organisera för ökad innovationsförmåga. Detta är kopplat till ett ledarsutvecklingsprojekt som en intervention i två omgångar där formen och effekten prövas genom en randomiserad kontrollstudie (RCT) design. Gemensam kunskapsbildning sker genom att enkäter, intervjuer och deltagande observationer återförs och analyseras i gemensamma workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.