Att skapa en tryggare väg, från traumatiserad flykting till etablering i svenska samhället

Diarienummer 2015-06298
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Bidrag från Vinnova 800 879 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla en metod som kan ge flyktingar som är traumatiserade från krig en trygg väg till etablering i det svenska samhället. Detta skulle innefatta utredning av status (sjukdom, funktion, språk, kunskaper, intressen) samt rehabilitering, språkinlärning och vidare väg in i samhället via arbete.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har utvecklats i samverkan med Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Metoden som utvecklats bygger på verksamhet i de gröna näringarna: skogsbruk, trädgårdsbruk och lantbruk. Vi har utvecklat en säker metod för att finna flyktingar som kan tillgodogöra sig metoden; utvecklat en rehabilitering som fungerar; utvecklat en metod att utreda funktion och arbetsförmåga, samt påbörjat utveckling av en mer effektiv språkinlärning. Nu pågår arbetet med att samla kvantitativa mått som kan mäta effektiviteten i metoden samt med att certifiera metoden

Upplägg och genomförande

SLU, Arbetsförmedlingen (AF) och Region Skåne påbörjade arbetet med en studie om etablering av flyktingar med ohälsoproblem i mars 2015. Flyktingarna rekryterades till projektet via AFs rehabiliteringsgrupp till SLU Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Där arbetar ett team bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, landskapsingenjör, landskapsarkitekt, läkare och språkstöd. Teamet har stegvis byggt upp en metoden, där utvärderingen visar goda resultat. Metoden kvalitetssäkras under 2017/2018. Vi önskar nu sprida metoden t ex via franchising.

Externa länkar

Alnarps Rehabiliteringsträdgård, fokuserar 2017/2018 främst på etablering av flyktingar med krigstrauman

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.