Återvinning av energi från luft och vatten

Diarienummer 2014-01797
Koordinator ENERGI MONTAGE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Rening gjordes av ventilation med sprayning vatten för senare återvinning i avloppsvärmeväxlare samt roterande växlare enl. rapport

Resultat och förväntade effekter

Frågor kvarstår dock om hur mycket lukter tas bort samt dess påverkan. Enligt rapport

Upplägg och genomförande

Sprayning av frånluft med dysa enligt testrapport KTH

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.