Återanvändningsbara enzymer till industrin

Diarienummer 2016-01222
Koordinator EnginZyme AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

EnginZyme har en patenterad teknik för att göra enzymer återanvändningsbara. Målet med detta projekt var producera tre produkter som är färdiga för användning, tre återanvändningsbara enzymer som efterfrågas av industrin. Detta genomfördes, och produkterna kommer att lanseras.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet var att nå en punkt där produkterna kan lanseras. Detta lyckades och produkterna kommer marknadsintroduceras inom kort, efter att storskalig produktion säkerställts med ett företag som vi nu inlett samarbete med. Först görs detta med en av produkterna, de övriga två skall göras därefter och även sedan fler typer som tas fram i samarbetet. Utöver lanseringen av nya produkter visar vi med resultaten att vår redan existerande teknik är gångbar för flera enzymtyper och medför signifikanta kostnadsbesparingar för användaren. Detta är av mycket stor betydelse.

Upplägg och genomförande

1. Marknadsanalys Prospektiva kunder, främst läkemedelsbolag, träffades genom resor till deras anläggningar och på konferenser. Litteratursökningar användes för att uppskatta marknadens storlek. Tre enzymtyper valdes utifrån detta. 2. Produktutveckling Enzymerna införskaffades och/eller producerades i vårt laboratorium, och applicerades med vår teknik för återanvändning. 3. Testning Funktionstester och viss optimering resulterade i karakteriserade produkter med verifierad funktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.