ASTA forskningsmedel

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02606

Statistik för sidan