ASSET: System-av-System för Hållbara och Effektiva Transporter

Diarienummer 2018-02015
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång FFI: Samverkande system för mobilitet

Syfte och mål

Syftet med ASSET är att samla intressenter från industri, myndigheter och akademi för att studera transporteffektivitet, hållbarhet & säkerhet (TESS) i ett ”System-av-System”-perspektiv, inom ramen för samarbetet ”Connected Living Lab (CLL) Jämtland”. Målen är att nå en gemensam förståelse för definitioner, mätningsmetoder och standarder för hållbara och energieffektiva transporter och säkerhet (TESS) och identifiera - problem och behov i kartläggningen av TESS - möjliga strategier för att uppnå TESS - användningsfall i CLL för att demonstrera SoS-stragier som stödjer TESS

Förväntade effekter och resultat

I tillägg till en projektrapport och resultatsammanfattning av ASSET förväntas: - Inventering av SoS strategier för att uppnå hållbara och energieffektiva transporter och säkerhet (TESS) - Ramverk för SoS- strategi som stödjer TESS inom Connected Living Lab (CLL) Jämtland - Prioriterad lista med definitioner och användningsfall samt demos i CLL Jämtland - Komplett SoSSUM projektansökan

Planerat upplägg och genomförande

Genom intressentmöten, workshops och arbetsgrupper, 18 partners från industri, myndigheter och akademi ska utarbetas ett antal arbetspaket: - AP1: Inventering av SoS strategi för att uppnå/ realisera TESS - AP2: Ramverk som preciserar forskningsområden, frågor och teman - AP3: Definition och beskrivning av användningsfall och demos i Connected Living Lab Jämtland - AP4: Uppskalning: skriva en fullständig ansökan till SoSSUM

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.