ASSET: System-av-System för Hållbara och Effektiva Transporter

Diarienummer 2018-02015
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2019
Status Beslutat
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång FFI: Samverkande system för mobilitet