ARTEMIS DEWI Realtime

Diarienummer 2014-00615
Koordinator Realtime Embedded AB
Bidrag från Vinnova 1 379 655 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka Europas ledande position inom inbyggda trådlösa system och smarta miljöer för fordon, tåg, flyg och byggnadssektorerna. Projektet har utvecklat trådlösa sensornätverk och trådlösa applikationer i 23 industridrivna användarfall.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har presenterats för allmänheten genom praktiska demonstratorer inom områdena flyg, fordon, tåg och byggnad.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har följt ursprunglig plan med årlig integrering av verktyg och metoder för en inkrementell uppbyggnad av en demonstratorinfrastruktur.

Externa länkar

Projektets hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.