ARTEMIS CRYSTAL_ArcCore Effektiv systemutvecklingsprocess för säkerhetskritiska system

Diarienummer 2012-04298
Koordinator Arccore AB
Bidrag från Vinnova 1 419 416 kronor
Projektets löptid mars 2013 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en integrerad verktygskedja inom vilken flera verktygsleverantörer kunde bidra med en mindre del. Den teknologi som använts inom projektet har visat sig mogen att klara uppgiften. Eftersom man idag använder sig av helt andra tekniker och lösningar inom industrin kommer det dock att dröja innan projektets teknologi kan introduceras.

Resultat och förväntade effekter

Arccore har under projektet vidareutvecklat sina AUTOSAR verktyg så att de nu kan användas i allt större sammanhang. Framförallt kan verktygen nu ta emot konfigurationsinformation från andra verktyg och med hjälp av detta underlätta användarens arbete och risken för fel minskas. Dessa verktyg är redan idag integrerade i våra kunders miljöer och vi ser redan en effekt där våra verktyg är mer attraktiva än innan projektet startade.

Upplägg och genomförande

Projektet baserade sig på att AB Volvo tog fram ett antal användningsfall på hur de ville utveckla framtidens lastbilar. Syftet var sedan att varje projektpart skulle bidra med en del inom sitt expertområde. I sista fasen skulle det sedan ske en integration av alla delar och användningsfallet skulle testas. Detta gjordes vid ett antal events på AB Volvo där det visades att dessa fungerade.

Externa länkar

http://www.crystal-artemis.eu/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.