Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ArgusEye - driving the revolution in manufacturing of biopharmaceuticals

Diarienummer
Koordinator ArgusEye AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att erhålla en utökad förståelse för ArgusEyes marknadspotential samt att utforma en genomarbetat affärsplan för bolagets fortsatta kommersiella arbete och utveckling. De planerade aktiviteterna har genomförts enligt plan och projektet har genererat betydelsefulla kunskaper om marknadens status och behov samt insikter om vilken roll som ArgusEye kan spela på den identifierade marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en affärsplan som beskriver marknadspotentialen för ArgusEye samt en strategi och konkret handlingsplan för hur en lyckosam etablering på marknaden ska uppnås. En nyutvecklad prototyp har också tagits fram som kommer användas i nästa steg i utvecklingsarbetet vilket innefattar en utförlig teknisk validering i relevant produktionsmiljö hos särskilt utvalda partners.

Upplägg och genomförande

Samtliga aktiviteter genomförda under projektets gång d.v.s. marknadsanalys, formulering av affärsplan samt prototypframtagning har gjorts i samverkan med professionella aktörer inom respektive område. Dessa samarbeten har varit mycket givande då de har effektiviserat arbetsprocessen samt resulterat i en ökad kunskap och förståelse för de berörda områdena.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2018

Diarienummer 2018-02219

Statistik för sidan