ArgusEye - driving the revolution in manufacturing of biopharmaceuticals

Diarienummer 2018-02219
Koordinator ArgusEye AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att ta fram en genomarbetad affärsplan för kommersialiseringen av ArgusEye:s sensorsystem för online monitorering av biologisk läkemedelsproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer resultera i en framtagen affärsplan för ArgusEye som identifierar relevanta marknadssegment, specificerar framtida kunder och deras unika behov, utreder de regulatoriska förutsättningarna för vår produkt, analyserar den nuvarande konkurrenssituationen samt identifierar en kommersiellt fungerande affärsmodell.

Planerat upplägg och genomförande

Affärsplanen kommer utformas i nära dialog med potentiella kunder och slutanvändare inom bioprocess-, bioteknik- och läkemedelsindustrin och sammanställas i samarbete med professionella affärskonsulter.

Externa länkar

Hemsida ArgusEye AB

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.