Arenaprojekt PTC november 2014

Diarienummer 2014-06058
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utreda vad som krävs av Hydroforming Design Light (HDL) för att bli godkänd underleverantör till GKN Aerospace. HDL och GKN har godkänt rapporten och anser att målet för projektet uppnåtts. HDLs arbete med att bli underleverantör till GKN Aerospace påbörjas direkt. Det är en lång resa som kräver både stort tekniskt kunnande och ett genomgripande kvalitetsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att HDL nu har ett beslutsunderlag som gör att de kan ta ett realistiskt beslut om de vill arbeta för att bli underleverantör till GKN Aerospace eller inte. Effekterna kommer att bli flera. HDL behöver investera betydande summor i teknisk verifiering och kvalitetscertifiering för att möta såväl tekniska som kvalitetsmässiga krav. Resultatet för HDL är stora möjligheter till affärer med GKN Aerospace som ger tillväxt och ny spetskompetens i företaget. Arbetstillfällena blir tryggare och på sikt ev. fler. GKN Aerospace får en ny kvalificerad svensk underleverantör.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomfördes ett möte med inköp på GKN Aerospace. Frågor om HDLs kvalitetssystem skickades inför besöket av Swerea IVF, för att användas till grund för den inledande diskussionen. Besöket på HDL började med en rundvandring i verkstaden. Därefter granskades AS9100C i detalj. Endast de punkter som skiljer AS9100 från ISO 9001:2008 gicks igenom och kommenterades med avseende på om kravet uppfylls idag eller huruvida man arbetar med det. En färgkodning användes för att lättare kunna få en överblick över den relativt omfattande standarden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.