ArbPark - Nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkering

Diarienummer 2016-03328
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 794 974 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Projektet syfte är att bidra till: - byggande av täta attraktiva stadsmiljöer - minskning av persontransporters utsläpp och klimatpåverkan - skapandet av effektiv ytanvändning i städer genom ökad användning av urbana transportsystem med hög personkapacitet - stimulerad utveckling och efterfrågan för nya innovativa mobilitetstjänster. Projektets mål är att ta fram ny kunskap som utvecklar styrmedel, planerings- och analysverktyg för arbetsplatsparkering som del i den attraktiva och innovativa staden.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet görs i samarbete med fastighetsägare, arbetsgivare, kommunala och statliga aktörer. Speciellt fokus kommer att läggas på utveckling av lösningar/verktyg som gröna transportplaner, parkeringstal för arbetsplatser samt nya ekonomiska metoder/incitament som cash-out för rationell hantering av arbetsplatsparkering. Genom att förändra pris och utbud på arbetsplatsparkering skapas en naturlig drivhusmiljö för fungerande affärsmodeller för nya mobilitetstjänster. En viktig komponent för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fem arbetspaket, vilka till stor del utgår från data och erfarenheter från två fallstudier som löper under projektets gång. Fallstiderna omfattar centrala stadsutvecklingsprojekt med nya arbetsplatser för Chalmers/Johannebergsområdet samt för Lindholmen, Norra Älvstranden. Projektet arbetspaket är indelade enligt följande: AP 1 Acceptans för nya parkeringskoncept AP 2 Datainsamling och processkartläggning AP 3 Analys och utveckling av styrmedel och verktyg AP 4 Resultatspridning och rapportskrivning AP 5 Projektledning och information

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.