Antibakteriella fibrer- nya applikationer

Diarienummer 2012-02394
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Med projektet ´Antibakteriella fibrer- nya applikationer´ togs ytterligare steg mot en färdig produkt baserad på den miljövänliga antibakteriella teknik som utvecklats på KTH. Det gjordes dels genom utökade kontakter med företag, dels genom vidareutveckling av tekniken. Det har lett till att flera produkter är under utveckling på labbskala idag. Projektet har fått mycket medial uppmärksamhet nationellt och internationellt genom bl a KTH & Co, vilket ledde till många nya kontakter med företag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till flera längre och kortare samarbeten med företag där den antibakteriella tekniken testats på företagens produkter. Den tidigare utvecklade modifieringtekniken visade sig ge god effekt på många typer av material och produkter, även produkter med syntetiska fibrer vilket tidigare inte testats. I dagsläget är flera projekt pågående och har således fortsatt efter det aktuella Vinnova-projektets slut. Resultaten är positiva, varför forskning och utveckling hoppas kunna fortsätta.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits på KTH delvis i samarbete med företag. Fler samarbeten hade antagligen varit möjliga med större resurser, med tanke på uppmärksamheten kring projektet nationellt och internationellt. Projektet har varit uppdelat i kommersialiseringsaktiviteter och i utvecklingsaktiviteter. Arbetet med kommersialiseringen påverkade de experimentella aktiviteterna, vilket gav bra utväxling och värdefull input från företagen. För stöd med kommersialisering har KTH Innovation varit inkopplade, som bistått med värdefullt stöd i form av bl a marknadsundersökning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.