Anti-Scraping

Diarienummer
Koordinator SENTOR MANAGED SECURITY SERVICES AB
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är i stort sett uppnått till 100%. Sentor har nu färdigställt den nästa generationen av Sentors egenutvecklade plattform för analys av användarbeteenden. Tack vare detta har vi lyckats såväl möta efterfrågan från den växande marknaden, samt även lyckats tillämpa tekniken för fler användningsområden. och därigenom möta en starkt växande marknad samt utöka användningsområdena för den unika tekniken.

Resultat och förväntade effekter

Tack vare projektet har Sentor: Förbättrat och generaliserat tjänsten och erbjuder den nu till en bredare marknad, såväl branschmässigt som geografiskt Effektiviserat tjänsten för att kunna hantera fler kunder Bibehållit det tekniska försprånget mot konkurrenter Mött utvecklingen hos de som tjänsten avser att stoppa

Upplägg och genomförande

Projektet har styrts och följts upp via en projektplan i enlighet med PPS. Efter en del initiala svårigheter med främst projektledning har arbetet flutit på mycket väl. En förutsättning var naturligtvis att de allokerade resurserna verkligen var öronmärkta för projektet och att de gavs arbetsro. Vidare har ett par lyckade rekryteringar bidragit högst positivt till resultatet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01099

Statistik för sidan