Anomalidetektion för ökad säkerhet i stadsmiljö och vid transporter

Diarienummer 2011-03509
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för informations- och aerosystem, Linköping
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER national qualification 2011-10-04

Syfte och mål

Målen var att bli mer meriterad inom vetenskaplig forskning och pedagogisk verksamhet samt utöka mitt nätverk och få ökade erfarenheter av projektledning. Syftet är att stärka mina möjligheter att i framtiden kunna ta på mig forskningsledande roller. VINNMER har lett till att jag har fått ökad publicering och ökad erfarenhet av pedagogisk verksamhet (inklusive kursutveckling, undervisning och forskningshandledning). Jag har utvidgat mitt nätverk främst inom universitet samt fått ökad erfarenhet av projektledning, via kurser och genom att arbeta som projektledare.

Resultat och förväntade effekter

Jag har blivit mera meriterad inom vetenskaplig forskning, pedagogisk verksamhet, handledning samt utökat mitt nätverk. Projektet har även resulterat i 2 examensarbeten och 2 studentprojekt, som i sin tur lett till två publicerade konferensbidrag. Jag har hittat ett nytt tillämpningsområde för mina metoder. Ett av effektmålen är att jag har kunnat bli oberoende expert hos REA för att utvärdera projektförslag till Horizon 2020. Andra förväntade effektmål är att kunna etablera mig som forskare inom det nya tillämpningsområdet, samt söka nya projekt tillsammans med LiU.

Upplägg och genomförande

De tre åren har haft liknande upplägg där varje år innehållit aktiviteter som publicering, undervisning, handledning, projektverksamhet, kurser samt vistelser i andra miljöer (framför allt på LiU). Upplägget har fungerat bra och aktiviteterna har kunnat genomföras. På vägen så har också nya möjligheter uppstått, t ex att arbeta som oberoende expert för REA i Bryssel och att bli inbjuden talare till en konferens. Att ha kunnat vistats en stor del på LiU har varit mycket positivt. Det har gett mig stor inspiration i mitt forskningsarbete och lett till nya idéer och nya kontakter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.