Analytical platform for non-invasive screening of early stage cancer

Diarienummer 2016-00808
Koordinator Chromalytica AB
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme, SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att finna en metodik som möjliggör tidig detektion av lungcancer då lungcancer är den form av cancer som leder till flest dödsfall och högst vårdkostnader av alla former av cancer i hela världen. Målet med projektet har varit att undersöka om den av Chromalytica utvecklade GC-UV tekniken möjliggör tidig detektion av lungcancer. Med GC-UV metodik har 36 biomarkörer (VOCs) som är specifika för lungcancer kunnat detekteras i utandningsluft. Mätdatas reliabilitet och validitet har verifierats.

Resultat och förväntade effekter

36 specifika VOCs kunde mätas i utandningsluft hos lungcancer patienter. I kliniks praxis kommer antalet VOCs som analyseras begränsas. Urvalet kan bygga på jämförelser med tidigare publikationer; 2-Butanone. 1-Propanol. Isoprene. Ethylbenzene. Styrene och Hexanal klassificeras som specifika. Alternativt kan 5 VOCs (Hydrogen Cyanide, Methanol, Acetonenitrile, Isoprene och 1-propanol) nyttjas. Vår SVM algoritm analys visade att de hade en 89% specificitet vid lungcancer. Koncentrationsanalys av Cyclohexane och Xylene möjliggör analys av progression och behandling.

Upplägg och genomförande

20 patienter med lungcancer fick lämna utandnings prov i sk Tedlar påsar. Provet koncentreras därefter genom mikroextraktion med hjälp av en SPME (solid phase micro extraction). SPMEn infördes i gaskromatografen (GC) för separation av de olika VOCs (analyterna) utifrån deras kemiska egenskaper. Analyterna belyses därefter med UV-ljus med mycket kort (120-220 nm) våglängd och i vakum. Provet analyserades därefter med ett UV spektroskop och rå data bearbetades i ett analysprogram och matchades mot Chromalytica ABs GC-UV-bibliotek varvid ämnet och dess koncentration bestämdes.

Externa länkar

www.chromalytica.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.