Analys av svensk läkemedelspipeline

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Kartlägga pipelinen av läkemedelsprojekt hos svenska FoU företag och därigenom visualisera industrins situation samt behov av stöd. Ta fram en rapport som kan användas för att synliggöra svensk forskning inom läkemedel, både nationellt och internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Rapporten ger en bild av hur och inom vilka områden svenska företag satsar vad gäller utveckling av nya läkemedel. Genom rapporten förbättras synligheten för svensk forskning inom läkemedel, både nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

SwedenBIO genomför en web-baserad enkätundersökning under första halvan av 2012. Utgångspunkt är föregående års företagslista och information från SwedenBIO, Invest Sweden och VINNOVA. Rapporten planerar att publiceras i samband med Almedalsveckan där SwedenBIO kommer att närvara.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.