Analys av High Capacity Transports säkerhet och effektivitet genom trafikflödesindikatorer

Diarienummer 2014-03933
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers MCR
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Istället för att fokusera på ett fordon, så är målet att analysera hur trafikflöden kan påverkas med olika HCT-konfigurationer, penetrationsnivåer, och trafikförhållanden. Införandet av HCT i verklig trafik påverkar de dynamiska variablerna i trafikflödet (medelhastighet, densitet, volym, etc.). Genom denna metodik föreslår projektet ett innovativt angreppssätt i utvärderingen av säkerheten och effektiviteten hos HCT.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste resultaten av (simulering baserad) projektet är följande: -kritiska densitet ökar med längre fordonskombination -kapaciteten av vägsträckan minskar -ändringar är betydande runt den kritiska densiteten -emission och bränsleförbrukningen minskar i trafikflöde med HCT - HCT olycksrisken förutsägs från svensk olycksstatistik med hjälp av längd baserad extrapolering -réel tid olycksfall prognosmodeller har använts för att bedöma HCT säkerhetsflöde

Upplägg och genomförande

Projektet innebär följande delsteg 1. Framtagning och definition av indikatorer för HCT-fordons trafiksäkerhet (olycksrisk) och effektivitet (energieffektivitet och utsläpp). 2. Analys av de variabler som beskriver påverkan av, eller förutsättningar för, HCT ( t ex olika HCT konfigurationer, föreskrifter/lagstiftning). 3. Avancerade trafiksimuleringar av väsentliga fallstudier. Resultaten är unika genom det sätt man får en förståelse för i vilken grad HCT-fordon kan påverka infrastruktur, trafiksäkerhet och -effektivitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.