Algoritmer för optimeringsbaserad e-handel

Diarienummer
Koordinator Trade Extensions TradeExt AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet, att med hjälp av studier av data från verkliga projekt analysera och förbättra våra optimeringsalgoritmer, har uppfyllts väl. Vi har nu en bättre verktygslåda som kommer att användas under många år.

Resultat och förväntade effekter

De rent tekniska effekter vi uppnått genom våra studier och experiment har varit blandade, I vissa fall har vi nått fantastiska resultat, i vissa andra mycket små. Detta är dock precis vad man kan vänta sig när man hanterar den sortens svåra och varierande otimeringsproblem som vi gör.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har inneburit ett samarbete mellan tre organisationer, TradeExtensions, SICS och Uppsala universitet. Det har bestått av tekniska diskussioner, planering och genomförande av experiment, samt gemensamma analyser av resultaten. Genom ett informellt arbetssätt och mycket utnyttjande av modern kommunikationsteknik har vi lyckats mycket väl med samarbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00664

Statistik för sidan