Algorithmic Impact Spending Analysis

Diarienummer 2015-02247
Koordinator Meta Mind AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet var att testa och bygga en prototyp av AISA, en metod för att automatiskt beräkna socio-ekologisk påverkan på en aktör baserat på deras finansiella transaktioner genom en kombination av verktyg från miljöteknik, maskininlärning och ekonomi. Vår första prototyp var klar i december och genom feedback från våra testanvändare utvecklade vi en förbättrad prototyp i april.

Resultat och förväntade effekter

Under projekttiden har vi lyckats uppnå allt vi planerade att göra och mera. Bl.a. har vi 1. Byggt och testat en automatisk metod för hållbarhetsredovisning. 2. Genomfört en noggrann marknadsanalys genom många intervjuer. 3. Marknadsfört oss genom möten och konferenser. 4. Skrivit och lämnat in en patentansökan. 5. Fått vår första betalande kund.

Upplägg och genomförande

Enligt vår ursprungliga tidsplan så skulle vi bygga vår första prototyp av AISA före januari 2016, vilket vi gjorde. Vi rekryterade också två testanvändare kort därefter. År 2015 så skickade vi även in en patentansökan. I början av 2016 inledande vi vår marknadsanalys genom att intervjua potentiella kunder och påbörjade genomföraandet av vår marknadsföringsstrategi. Genom undersökningen kom vi fram till att behovet av AISA är stort eftersom direktiv 2013/34 / EU kommer att göra det obligatoriskt för alla stora företag inom EU att rapportera sin miljöpåverkan år 2017.

Externa länkar

www.normative.io

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.