AKTIV DOSIMETER

Diarienummer
Koordinator UNFORS RAYSAFE AB
Bidrag från Vinnova 3 121 660 kronor
Projektets löptid april 2013 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla en aktiv dosmätare för röntgenstrålning i sjukvården som minimerade logistikhantering och gav användare och strålskyddsansvarig möjlighet att minska onödig strålning. Vi anser att vi uppfyller målen då vi lanserat en dosmätare med förbättrat motstånd mot störningar och förbättrad mätprestanda med förutsägbar vinkelrespons, vilket ger pålitlig data och därmed förutsättningar att minska onödig strålning. Vidare har produkten utbytbart batteri vilket förlänger livslängden och förbättrar logistiken.

Resultat och förväntade effekter

Vår förhoppning med denna produkt är att kunden kan minska onödig strålning och att vi kan öka vår omsättning. Under vår validering har vi redan sett kunder som minskat sin strålning genom att använda produkten. Vad det gäller det ekonomiska utfallet så är det ännu för tidigt att säga vilka effekterna blir.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som ett utvecklings- och lanseringsprojekt. Vi har en fördefinierad Stage-Gate process som har använts för att säkra att projektet uppfyller de krav vi har på att utveckla högkvalitativa produkter som lever upp till de regelverk som finns. De huvudsakliga faser som projektet har genomgått är: Projektplanering Kravställning Utveckling Prototyptillverkning Verifiering Produktion Validering

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.