AI-plattform för att analysera avtal

Diarienummer 2018-01871
Koordinator VIRTUAL INTELLIGENCE VQ AB
Bidrag från Vinnova 1 908 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018