AI-plattform för att analysera avtal

Diarienummer 2018-01871
Koordinator VIRTUAL INTELLIGENCE VQ AB
Bidrag från Vinnova 1 908 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Virtual Intelligence VQ AB (VQ) är pionjärer inom ”legal tech” i Sverige och har redan brutit ny mark genom utvecklingen av ”robotjuristen” VQ Legal som skapar juridiska dokument. Målet är nu att skapa en tjänst med hjälp av artificiell intelligens (AI) - tjänsten ”TrueAgreement” - som kan analysera ett avtal och leverera en snabb analys av avtalet i syfte att klargöra om avtalet är någorlunda enligt svensk praxis, om vissa klausuler saknas, om vissa klausuler innehåller märkliga skrivningar eller om avtalet innehåller klausuler som inte alls är att rekommendera.

Förväntade effekter och resultat

Ambitionen är att utveckla ett verktyg som kan underlätta eller ersätta delar av juristers arbete med att göra granskningar av avtal genom att digitalisera detta arbete. Tjänsten TrueAgreement bör därför bli ett naturligt arbetsverktyg för en jurist som ska granska, förhandla eller vidareutveckla ett avtal. VQ kan därmed bidra till att ytterligare digitalisera juristbranschen.

Planerat upplägg och genomförande

VQ har tidigare genomfört en prototyp innehållande anrop mot flera ”molntjänster”. VQ kommer nu att paketera de olika AI-tjänsterna på ett mer effektivt sätt för att kunna hantera stora avtal parallellt och skapa en tjänst som är skalbar, plattformsoberoende och där vi har bättre kontroll av de löpande kostnaderna. Ambitionen är att hösten 2019 ha byggt en tjänst som kan analysera aktieägaravtal. Därefter ska tjänsten utökas till att analysera flera olika typer av avtal och ha kapaciteten att hantera stora mängder dokument.

Externa länkar

Här finns enbart information om att projetet pågår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.