Agenda Svensk Produktion

Diarienummer 2018-04834
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Agenda Svensk Produktion sammanför Expertgrupper och Forsknings- & Innovationsrådet (FoI-rådet) inom Produktion2030 med Klustergrupper inom det svenska Fordonsforskningsprogrammet (FFI) samt ytterligare svenska grupperingar. Målet är en gemensam kort- och långsiktig nationell agenda for forskning, innovation och utbildning inom produktionsområdet.

Förväntade effekter och resultat

I Europa pågar ett stort antal strategiarbeten och analyser av framtida forskningsbehov. Pågående aktiviteter i Produktion2030:s expertgrupper och i FFI:s Klustergrupper är komplementära. Bägge kan dra stor nytta av ett gemensamt strategiskt projekt som underlag för fortsatta strategiska satsningar. Strukturerat samarbete mellan Produktion2030 och Klustren gagnar svensk produktion samt minskar överlapp och suboptimering. Förväntade effekter är bättre strategisk precision och mindre resursåtgång för en gemensam forsknings-, innovations- och utbildningsagenda.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i två faser. Den första fasen innehåller parallellt arbete for FoI-rådet, Produktion2030:s expertgrupper och FFI:s Klustergrupper. Expertgrupperna analyserar internationella agendor (5-10års sikt) och klustergrupperna kartlägger industrins närliggande behov (2-5 års sikt) . Fas två omfattar gemensam analys och spridning av resultat. En slutlig strategisk agenda presenteras vid FFI Klusterkonferens i maj 2019 och förmedlas till lämpliga mottagare inom departement, industrin, universitet, institut och Vinnova.

Externa länkar

Hemsida för Produktion2030

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.