AFR

Diarienummer
Koordinator AFR (AKADEMIKER FÖR RINKEBY) - Rinkebyakademien
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Rinkebyakademien har uppfyllt syftet och målet genom att ha levande dialog med Stockholm Stad och Peab gällande sponsring och även Citat som har byggt en ny hemsida till oss. Dialogen med staden har även lett till en diskussion om en ny akademien i Bredäng (Bredängsakademien). Kursen Design och Produktutveckling har också lett till ett samarbete med Ernst & Young, där kursen kommer avrundas i juni med ett Draknäste i Ernst & Youngs lokaler.

Resultat och förväntade effekter

De resultat som Rinkebyakadmien har uppnått är nya samarbeten med företag, bland annat Peab, Ernst & Young, Swedbank, Implement m.fl. Rinkebyakadmeien har även arbetat hårt för att sprida budskapet till så många som möjligt genom att boka in möten med nya företag, gå på events, besöka skolor och delta i konferenser och seminarier m.m. De förväntade effekterna av detta arbete är fortsatt stöd från staden och sponsring från näringslivet, samt ett öppnande av en ny akademien i Bredäng.

Upplägg och genomförande

RA har fortsatt utveckla mentorskapet, där fokus har varit att förbättra kvaliteten och utöka mentorskapet till att omfatta fler adepter och mentorer. Design och produktutveckling har bedrivits varje vecka där ungdomarna har fått utveckla nya produkter, lära sig sälj- och presenationsteknik, samt undersöka marknaden. Då Ernst & Youngs intresse visade sig vara stort har kursen kunnat innefatta fler kunskapsområden än vad som var planerat. RA´s arbete för ett bredare samarbete med näringslivet har lett att fler företag har hört av sig och visat ett stort intresse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04046

Statistik för sidan